Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Full äganderätt särkullbarn

Vid full äganderätt tas särkullbarnets rätt till efterarv bort. Det innebär att särkullbarn inte får något av tillgångarna i arvet om föräldern beslutar att testamentera allt till sin maka/make. Full äganderätt betyder alltså att du äger dina tillgångarna helt – alltså fullt ut. Du kan själv då bestämma exakt vad du vill med ditt arv. […]

Orubbat bo särkullbarn

Här kan du läsa information om orubbat bo med särkullbarn. Med orubbat bo menas att den efterlevande maken ska få hela arvet. Begreppet orubbat bo användes förr och är ett gammalt uttryck. När det finns ett särkullbarn har denna rätt till sitt arv på en gång till skillnad från gemensamma barn som måste vänta på […]

Regler om arv och beräkning av arv till särkullbarn

Ett särkullbarn är ett barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Ett särkullbarn har enligt lagen rätt att få ut sin del av arvet omgående när en av föräldrarna avlider. Här kan du läsa mer om vad som gäller för särkullbarn samt att det är viktigt att du registrerar dödsfallet […]

Hemma vid dödsfall

Om någon person i din familj eller om en annan anhörig dör kan du stanna hemma. Oavsett om du arbetar eller inte kan det vara bra att stanna hemma vid dödsfall. Det ger dig tid att återhämta dig från dödsfallet och även vara med nära och kära. Du som ska ta ledigt från jobbet vid […]