Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hemma vid dödsfall

Om någon person i din familj eller om en annan anhörig dör kan du stanna hemma. Oavsett om du arbetar eller inte kan det vara bra att stanna hemma vid dödsfall. Det ger dig tid att återhämta dig från dödsfallet och även vara med nära och kära. Du som ska ta ledigt från jobbet vid dödsfall ska ansöka om enskilda angelägenheter (EA-dagar). Detta regleras i ditt kollektivavtal. När ett dödsfall har skett ska du registrera dödsfallet och dig som efterlevande.

Beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut kan du även ha rätt till betald ledighet när du stannar hemma vid dödsfall. Kontrollera detta med din arbetsgivare. Det är viktigt att du först talar med din arbetsgivare innan du bestämmer dig för att stanna hemma vid ett dödsfall.

Ta ledigt om du behöver det. Det ligger både i ditt eget intresse samt arbetsgivarens att du tar ledigt om du behöver det. Fortsätt inte arbete om du behöver bearbeta sorgen eller annat viktigt som du måste göra vid ett dödsfall.

Arbetsgivare följer oftast god sed

Många arbetsgivare väljer att godkänna ledighet så att arbetstagaren beviljas en ledighet utan att göra avdrag på lönen. Detta sker även om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal. När kollektivavtal saknas går arbetsgivaren in med god sed, detta på grund av att ett dödsfall anses vara av särskild viktig art.

Registrera dödsfallet och efterlevande

Som efterlevande registrerar du dödsfallet i ovan länk. Genom att registrera dödsfallet registrerar du dig även som efterlevande. Det innebär att du får ta del av framtida utbetalningar av arv, meddelanden och annat viktigt som kommer att skickas till anhöriga.

Valfri anhörig kan registrera sig. Kom ihåg att registreringen inte sker automatiskt utan du måste själv aktivt registrera dig.