Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Full äganderätt särkullbarn

Vid full äganderätt tas särkullbarnets rätt till efterarv bort. Det innebär att särkullbarn inte får något av tillgångarna i arvet om föräldern beslutar att testamentera allt till sin maka/make. Full äganderätt betyder alltså att du äger dina tillgångarna helt – alltså fullt ut. Du kan själv då bestämma exakt vad du vill med ditt arv. Du kan skänka bort eller testamentera arvet hur du själv önskar.

Är du gift kan du skriva ett testamente för att se till så att din efterlevande make inte får något av arvet. I testamentet kan du fritt bestämma hur du vill fördela hälften av dina tillgångar. Den andra hälften kallas laglotten och innebär att särkullbarn har laglig rätt att på en gång vid din död kräva sin laglott.

Glöm inte att registrera dödsfallet och efterlevande

Anhöriga, vilka kan vara make/maka, barn eller familj registrerar dödsfallet online. När du registrerar dödsfallet anger du dig själv som efterlevande. Du får då ta del av framtida utbetalningar av arv som kan ha varit osynliga. Du tar också del av meddelanden samt annat viktigt som ska gå till anhöriga.

Bland annat söker banker, företag, myndigheter och andra aktörer kontakta med efterlevande. Om det inte finns en efterlevande registrerad kan inte Efterlevanderegistret vidarebefordra uppgifterna och meddelanden.