Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Pengar och annat till efterlevande

Efterlevanderegistret är en form av en förlängd bouppteckning, där vi söker efter samtliga tillgångar även efter ett dödsfall.

Registrera dig som efterlevande redan idag för att inte gå miste om tillgångar och annat viktigt gällande den avlidne.

Information om den avlidnes engagemang skickas ut till valfri efterlevande och kan gälla arv, pengar, kontakter och mycket mer. 

Registrering av efterlevande

Få tillgång till den avlidnes tillgångar

Här registrerar du dig som efterlevande för den avlidne. Valfri anhörig kan registrera sig.

En avliden person har haft ett liv med många olika engagemang, bland annat med banker, myndigheter, företag och olika organisationer. När en person har avlidit kommer olika aktörer någon komma komma att söka kontakt med efterlevande efter dödsfallet.

Kontakt med efterlevande avser eventuella utbetalningar av arv och tillgångar – synliga och osynliga. Även viktiga meddelanden och brevutskick kommer att skickas ut till efterlevande.

Om det inte finns en efterlevande registrerad går samtliga utbetalningar och meddelanden förlorade när dessa finns tillgängliga. Detta då det inte finns en mottagare registrerad i Efterlevanderegistret.

Vill du som efterlevande ta del av informationen ska du registrera dig som efterlevande och dödsfallet. Det gör du enkelt online.

Så fungerar det

Registrering

Som anhörig måste du först registrera dig i efterlevanderegistret. Det gör du på webbplatsen.

Kontakt

Du får kontakt med den aktör som handlägger ett ärende för den avidne

Inga missade kontakter

Du går nu inte miste om viktiga kontakter.

Om du inte registrerar dig?

Vad händer om du inte registrerar dig som efterlevande?

Här kan du se flera exempel på vad som händer om du inte registrerar dig som efterlevande för den avlidne.

Missar man att registrera sig som efterlevande för den avlidne så missar man också mycket viktiga kontakter. 

Det är många företag, organisationer och myndigheter som hör av sig till oss med information som önskas nå till de efterlevande. Sådan information handlar om allt från utbetalningar av pengar till mer personliga meddelande.

Gå inte miste om viktiga och avgörande kontakter.

Gå inte miste om den avlidnes engagemang

Ett team av experter

Använd efterlevanderegistret för enklare utbetalningar till anhöriga

Enkel registrering

Snabb och säker registrering online

Anhörigas rätt

Din rätt till framtida arv

Framtidskalkyl

Exempel

“Är du osäker på om din anhörig som gått bort äger en bostad eller mark i ett annat land?”

Exempel

“Är du osäker på om din anhörig som gått bort äger aktier eller fondandelar?”

Exempel

“Är du osäker på om din anhörig som gått bort äger något i ett annat land?”

Gå inte miste om viktiga och avgörande kontakter.