Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Regler om arv och beräkning av arv till särkullbarn

Ett särkullbarn är ett barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Ett särkullbarn har enligt lagen rätt att få ut sin del av arvet omgående när en av föräldrarna avlider. Här kan du läsa mer om vad som gäller för särkullbarn samt att det är viktigt att du registrerar dödsfallet och efterlevande online.

Ett särkullbarn har full arvsrätt som ett gemensamt barn genom att direkt få ut sin del av arvet från den föräldern som har avlidit. Särkullbarnet får tar ut sitt arv även om styvföräldern fortfarande är i livet. Detta innebär att styvföräldern eller annan person inte får eller kan hindra särkullbarnet att få sin del av arvet.

Beräkning av arv till särkullbarn. Vid räkning hur mycket ett särkullbarn ska få i arv räknar vi på att det endast finns ett särkullbarn och resterande tre barn är gemensamma. Det finns allt tre gemensamma barn och ett särkullbarn – 4 barn sammanlagt. Ge­men­sam­ma barn och sär­kull­barn får dock sin andel av arvet vid olika tid­punk­ter. Sär­kull­barn får sitt arv direkt, medan ge­men­sam­ma barn måste vänta tills att båda för­äld­rar­na dött. Storleken är lika mycket som andra barn. Detta går dock att testamentera bort.

Glöm inte att registrera dödsfallet och efterlevande

Anhöriga, vilka kan vara make/maka, barn eller familj registrerar dödsfallet online. När du registrerar dödsfallet anger du dig själv som efterlevande. Du får då ta del av framtida utbetalningar av arv som kan ha varit osynliga. Du tar också del av meddelanden samt annat viktigt som ska gå till anhöriga.

Bland annat söker banker, företag, myndigheter och andra aktörer kontakta med efterlevande. Om det inte finns en efterlevande registrerad kan inte Efterlevanderegistret vidarebefordra uppgifterna och meddelanden.