Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hem » Efterlevandekontakten

Efterlevandekontakten

Denna sida är för svenska och utländska myndigheter, företag, försäkringsbolag som söker kontakt med efterlevande. För dig som är en efterlevande ska du istället klicka och beställa tjänsten här.

Vad är efterlevanderegistret?

Efterlevanderegistret är ett register för banker, myndigheter, försäkringsbolag, utländska försäkringsbolag, utländska myndigheter m.m som söker kontakt med de efterlevande i olika ärenden men registret syftar även på att anhöriga samt privatpersoner och andra bolagsformer söker en kontakt med de efterlevande exempelvis dödsbodelägare.

Bortgången anhörig och uteblivna utbetalningar

När en anhörig avlider är  det dags för allt det praktiska. D.v.s ordna med dödsboet, se till så att försäkringar avslutas. Dela på arvet osv. Ibland missas det en hel del och det är här Efterlevanderegistret kommer in. Söker exempelvis ett försäkringsbolag efter anhöriga till den avlidne för en utbetalning så vidarebefordrar vi dessa uppgifter.

Är du en efterlevande och önskar beställa tjänsten?

Är du en efterlevande och önskar beställa tjänsten?

Ett bra val. Du kommer då att erhålla information från oss när svenska eller utländska banker, myndigheter, försäkringsbolag, företag eller andra organisationer önskar få kontakt med efterlevande. Beställ tjänsten här.