Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Orubbat bo särkullbarn

Här kan du läsa information om orubbat bo med särkullbarn. Med orubbat bo menas att den efterlevande maken ska få hela arvet. Begreppet orubbat bo användes förr och är ett gammalt uttryck. När det finns ett särkullbarn har denna rätt till sitt arv på en gång till skillnad från gemensamma barn som måste vänta på arvet tills att båda föräldrar har dött. Vid orubbat bo är det viktigt att registrera dödsfallet och en anhörig som efterlevande.

Vad innebär orubbat bo? För att kunna sitta i ett orubbat bo när det finns ett särkullbarn krävs det att samtliga barn inte direkt kräver att få ut sitt arv. Det gäller alltså att få särkullbarnet att respektera föräldrarnas önskan om att vänta med sin laglott. Vill du försäkra dig om att sitta i ett orubbat bo begär du att särkullbarnet genom skriftlig eller muntlig överenskommelse godkänner att arvet betalas ut senare.

I ett testamente kan föräldern be särkullbarnet vänta med sitt arv, detta till att den efterlevande makan eller maken också har dött. På detta sätt blir det ett orubbat bo där särkullbarnet blir efterarvinge så som de gemensamma barnen blir.

Glöm inte att registrera dödsfallet och efterlevande

Anhöriga, vilka kan vara make/maka, barn eller familj registrerar dödsfallet online. När du registrerar dödsfallet anger du dig själv som efterlevande. Du får då ta del av framtida utbetalningar av arv som kan ha varit osynliga. Du tar också del av meddelanden samt annat viktigt som ska gå till anhöriga.

Bland annat söker banker, företag, myndigheter och andra aktörer kontakta med efterlevande. Om det inte finns en efterlevande registrerad kan inte Efterlevanderegistret vidarebefordra uppgifterna och meddelanden.