Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Obduktionslagen – klinisk och rättsmedicinsk obduktion

Obduktionslagen innehåller regleringar som bestämmer hur obduktioner och andra åtgärder får går till med en kropp efter en människa har dött. En viktig del i lagen är att obduktion av en kropp under alla omständigheter ska sker med stor respekt för den avlidne och dennes anhöriga. Genom obduktionslagen kan klinisk obduktion, rättsmedicinsk undersökning och andra […]

Om människans sorg och att sörja

Sorg är en del av det mänskliga tillståndet. Vissa drabbas sentimentalt hårdare av sin sorg men det är en del av livet som du måste bearbeta. Du behöver inte gilla att sörja men alla behöver gå igenom sin sorg för att komma över de starka känslorna av saknad och nedstämdhet när en anhörig dör. Även […]

När någon dör vad gör man

Om du har förlorat en anhörig behöver du tänka på en del saker som måste göras. Du måste bland annat ha kontakt med vissa myndigheter i någon form. Vissa formaliteter måste ske samma år dödsfallet skett och i vissa fall går det att vänta några år. Det finns även vissa lagkrav som reglerar vad du […]