Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Obduktionslagen – klinisk och rättsmedicinsk obduktion

Obduktionslagen innehåller regleringar som bestämmer hur obduktioner och andra åtgärder får går till med en kropp efter en människa har dött. En viktig del i lagen är att obduktion av en kropp under alla omständigheter ska sker med stor respekt för den avlidne och dennes anhöriga. Genom obduktionslagen kan klinisk obduktion, rättsmedicinsk undersökning och andra ingrepp ske.

Efter ett dödsfall kan två olika obduktioner göras och avgörs bland annat om dödsfallet är naturlig eller inte. De olika obduktionerna är klinisk obduktion och rättsmedicinsk obduktion. En klinisk obduktion ska ske om dödsfallet förmodas vara av naturlig arg och utförs med avsikt för att fastställa den verkligen dödsorsaken samt få kunskap om eventuell sjukdom som föranledde dödsfallet.

Till skillnad från klinisk obduktion är rättsmedicinsk obduktion än mer omfattande åtgärd. Detta innebär att läkare undersöker kroppens alla inre organ genom utvidgad operation samt kroppens yttre. Olika analyser förekommer. När rättsmedicinsk obduktion är slutförd kommer ett svar på obduktionen samt återinlemmas alla kroppens organ och kroppsöppningar förseglas med stygn.

Rättsmedicinska obduktioner sker endast vid speciella rättsmedicinska avdelningar.

Anhöriga kan motsätta sig en obduktion. Om anhöriga inte vill att en obduktion ska ske får en obduktion endast utförs om det är av särskilt betydelsefullt att dödsorsaken fastställs. Om den avlidne innan dödsfallet uttryckligen krävt en obduktion kan en obduktion ske.

Hur går en klinisk obduktion till

Viktiga delar i en klinisk obduktion:

  • fastställa orsaken till dödsfallet
  • få slutlig kunskap om eventuella sjukdomar
  • få kunskaper om olika behandlingsmetoder
  • få kunskap om kvalitetskontroller inom sjukvården

Hur går en rättsmedicinsk obduktion till

Viktiga delar i en rättsmedicinsk obduktion samt när en rättsmedicinsk obduktion får ske:

  1. om den avlidnes identitet inte är fastställd
  2. kan utförs vid misstanke om brott, självmord eller dödshjälp
  3. kan utförs vid oväntade dödsfall, vilket inkluderar alla åldrar även spädbarn
  4. kan utförs vid dödsfall som relaterar till drogmissbruk eller alkoholmissbruk
  5. utförs om hälso- och sjukvården varit oaktsam eller om misstanke om felbehandling har skett

Okända tillgångar till dig som efterlevande

Registrera dig som efterlevande online här.

Med Efterlevanderegistret får du som valfri anhörig reda på dolda tillgångar som den avlidne har. Det finns företag, banker, myndigheter med flera som söker kontakt med efterlevande för att kunna underrätta om tillgångar och annan viktig information.

Informationen meddelas till anhöriga när den finns tillgänglig i Efterlevanderegistret.