Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Anhörigas ersättning för begravningskostnader

Här finns information om vilka regler som gäller för dig som ska ansöka om ersättning för begravningskostnader. Bland annat kan anhöriga få hjälp av kommunen om det inte finns några pengar kvar i dödsboet. Även pensionsmyndigheten kan bistå med begravningskostnader i vissa fall. Lite längre ned kan du läsa om att registrera dödsfallet och efterlevande. […]

Dödsfallsanmälan TGL

När en person avlider måste du anmäla dödsfallet till olika aktörer om du vill ta del av engagemang den avlidna har haft. Dessa engagemang kan exempelvis vara försäkringar, utbetalningar av arv och ersättningar som anhöriga ska ta del av. Genom Afa gör du som anhörig en dödsfallsanmälan TGL. Detta kan du göra om den avlidna […]

Ta ut pengar från dödsbo – så gör du

Du som ska ta ut pengar från dödsbo behöver tänka på vissa saker. Bland annat gäller arvsrätten och att du kommer överens med övriga dödsbodelägare. Är alla överens om hur tillgångarna ska fördelas kan du ta ut pengar för dödsbo. Här kan du läsa vad som gäller när du ska ta ut pengar från dödsbo. […]