Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ta ut pengar från dödsbo – så gör du

Du som ska ta ut pengar från dödsbo behöver tänka på vissa saker. Bland annat gäller arvsrätten och att du kommer överens med övriga dödsbodelägare. Är alla överens om hur tillgångarna ska fördelas kan du ta ut pengar för dödsbo. Här kan du läsa vad som gäller när du ska ta ut pengar från dödsbo. Kom ihåg att registrera dödsfallet och efterlevande.

För att du eller en av dödsbodelägarna ska få tillåtelse enligt lagen att ta ut tillgångar som finns på ett bankkonto – ska du ha fått ett samtycke från samtliga dödsbodelägarna. Om du inte har kommit överens med alla kan du inte ta ut pengar från dödsbo. Huvudregeln är att alla tillgångar oavsett var dessa finns kan tas ut efter att ni har upprättat en bouppteckning. Men är alla överens påskyndar det utbetalningarna och gör det mycket smidigare.

Du som ska ta ut pengar från ett dödsbo bör även vara medveten om att det kan finnas andra tillgångar från den avlidna som ska betalas ut. Vissa tillgångar syns inte direkt utan det tar ett tag att upptäcka tillgångarna. När tillgångarna upptäcks kan du få meddelanden om detta. För att få tillgång till meddelande om arv, utbetalningar och annat viktigt från banker, företag, myndigheter och andra organisationer ska du registrera dig som efterlevande.

Registrera dödsfallet och ta ut pengar

Efterlevande måste själva registrera dödsfallet. Detta sker inte automatiskt i registret. Ska du ta del av framtida meddelanden, utbetalningar och annat viktigt som kommer från olika aktörer ska du registrera dig. Valfri anhörig kan registrera sig.