Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vem kan beställa dödsfallsintyg

Information om vem som kan beställa dödsfallsintyg. Informationstexten innehåller viktig information om dödsfallsintyg och dess användning. Ett dödsfallsintyg används ofta i samband med ett dödsfall när en bouppteckning ska göras. Bland annat kan försäkringsbolag, banker m.m. vilja se intyget.

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar datum när en person avled samt vilka personer som är efterlevande till avliden person. Make/maka samt eventuella barn visas i intyget. Om barnen inte längre lever visas information om barnbarn om sådana finns i livet.

Du som är efterlevande kan beställa dödsfallsintyg genom att ringa Skatteverket på 0771-567 567 och säg ”beställa dödsfallsintyg” i talsvaret så kommer du till rätt handläggare.

Skatteverket registrera dödsfallet så fort myndigheten har fått dödsbeviset från en läkare.

Vilka fler kan beställa dödsfallsintyg?

Förutom nära anhöriga kan även begravningsbyråer, begravningshuvudmän, försäkringsbolag, krematorier, banker och pensionsbolag direkt skriva ut dödsfallsintyget via Skatteverkets onlinetjänst.

Efterlevanderegistret

När en anhörig har bort är det viktigt att du registrerar dig som efterlevande i Efterlevanderegistret. Det gör du online här. Det är alltid bra om du gör det så fort som möjligt.

Registrera dig här i Efterlevanderegistret.