Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vem får gå in i en avlidens lägenhet

Det finns vissa lagar och regler som du måste förhålla dig till innan du går in i en avlidens lägenhet. Om du har kommit överens med dödsboet eller bett om hjälp från kommunen måste du beakta förfrågningen innan du går in i lägenheten. Här finns informationstext om vad som gäller. Glöm inte att registrera dig […]

Överlåta hyresrätt vid dödsfall

Information om att överlåta hyresrätt när en person har avlidit. Det finns vissa regler som du måste beakta om du vill överta en hyresrätt vid dödsfall. I vissa fall gäller lagar och i andra gäller det att du uppfyller hyresvärdens krav på att för överta hyresrätten. Få alltid rätt med Efterlevanderegistret som efterlevande – registrera […]

Utbetalning av arvskifte

Information om utbetalning av arvskifte. När och hur betalas arvet ut? Banker i Sverige betalar ut arvet när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Se därför till att registrera bouppteckningen så fort som möjligt därefter kommer pengarna till dödsbodelägarna. Har den avlidna haft tillgångar i banken i form av pengar görs en överföring till dödsbodelägarna. Om […]

Vem kan beställa dödsfallsintyg

Information om vem som kan beställa dödsfallsintyg. Informationstexten innehåller viktig information om dödsfallsintyg och dess användning. Ett dödsfallsintyg används ofta i samband med ett dödsfall när en bouppteckning ska göras. Bland annat kan försäkringsbolag, banker m.m. vilja se intyget. Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar datum när en person avled samt vilka personer som är efterlevande […]

Enskild angelägenhet lag

Med enskild angelägenhet refereras lagen till Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Det innebär att en anställd har rätt till ledighet, anställningsskydd och att det innebär ett förbud mot repressalier mot den anställde vid exempelvis permission på grund av ledigheten. Lagen anger inte hur många dagar du ska få lön under tiden […]

Ersättning vid nära anhörigs död

Här kan du läsa information om ersättning vid dödsfall av nära anhörig. Om en nära anhörig dör kan du få ersättning. När någon dör bör du först registrera dig som efterlevande i Efterlevanderegistret. Du kan sedan kontrollera vilken form av efterlevandeskydd som existerar för eventuella direkta utbetalningar. Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret. Efterlevandeskydd är […]