Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Utbetalning av arvskifte

Information om utbetalning av arvskifte. När och hur betalas arvet ut? Banker i Sverige betalar ut arvet när bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Se därför till att registrera bouppteckningen så fort som möjligt därefter kommer pengarna till dödsbodelägarna.

Har den avlidna haft tillgångar i banken i form av pengar görs en överföring till dödsbodelägarna. Om det har varit andra tillgångar, exempelvis aktier eller liknande kan dödsbodelägarna välja att sälja aktierna eller fördela aktierna så som de är. Har den avlidna placerat pengar i fondkonto eller ISK behöver du som dödsbodelägare även öppna sådana konton.

För att banken ska kunna göra en utbetalning av arvskifte och fördela pengarna, värdepapper m.m. till dödsbodelägarna behöver du boka tid och besöka ett bankkontor. Du måste även ta med dig vissa handlingar.

Ta med dig:

  • Bouppteckning
  • Fullmakter i original från dödsbodelägare som inte är närvarande vid besöket på banken.
  • En handling som visar att dödsbodelägarna är överens om fördelningen av arvet
  • Övriga handlingar som krävs – kontakta banken

Vad betyder arvskifte

När utbetalning av arvskifte sker är det ett arvskifte som görs i form av skifte av boet. Arvskiften är ett avtal som sker mellan dödsbodelägarna om hur samtliga tillgångar från den avlidna ska ske. Ett arvskifte sker smidigast när delägarna är överens. Det är dödsbodelägarna som fritt kan bestämma själva hur arvet ska fördelas.

Oftast kommer dödsbodelägarna överens genom att fördela tillgångar lika eller efter egna kulturella värden. Ibland kan tillgångarna fördelas efter önskemål från den som har avlidigt. En arvskifteshandling är ett dokument som dödsbodelägarna skriver för att visa banker eller andra företag om att man är överens om att fördelningen ska ske enligt dödsbodelägarnas villkor.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

I många fall finns det osynliga tillgångar som ska fördelas. Dessa tillgångar kan synas långt efter en person har avlidit. För att kunna ta del av dessa tillgångar kan du registrera dig i Efterlevanderegistret. När du registrerar dig får du också ta del av viktiga meddelanden som skulle gått till den avlidna och efterlevande.

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret.