Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Transport hem till Sverige vid dödsfall utomlands

Om en svensk medborgare dör utomlands kan den svenska ambassaden hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter så som polis m.m. Den svenska ambassaden kan också hjälpa anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga i ärendet, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidna och hjälper till att registrera dödsfallet hos Skatteverket.

Om försäkring finns hjälper vanligtvis försäkringsbolagets larmcentral till med den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet och bekostar exempelvis hemtransport av den avlidne.

Saknas försäkring kan ambassaden hjälpa anhöriga med råd vad gäller hemtransport alternativt lokal begravning på plats. Detta bekostas av anhöriga.

Den svenska ambassaden kan inte bistå med pengar till de anhöriga. Kontakta försäkringsbolag om försäkring finns.

Vidare är det viktigt att du som efterlevande registrerar dig som detta för den avlidne genom att klicka här och registrera dig.