Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Transport hem till Sverige vid dödsfall utomlands

Om en svensk medborgare dör utomlands kan den svenska ambassaden hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter så som polis m.m. Den svenska ambassaden kan också hjälpa anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga i ärendet, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av […]

Dödsfall av svensk i Thailand – Information

Om en svensk avlider utomlands på exempelvis semestern i Thailand eller för att besöka sitt tidigare hemland så kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga i dödsfallet. Vidare kan ambassaden ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring […]

Dödsfall av svensk i Norge- Information

Om en svensk avlider utomlands på exempelvis semestern i Norge eller för att besöka sitt tidigare hemland så kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga i dödsfallet. Vidare kan ambassaden ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring […]

Dödsfall av svensk i Spanien – Information

Om en svensk avlider utomlands på exempelvis semestern i Spanien eller för att besöka sitt tidigare hemland så kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga i dödsfallet. Vidare kan ambassaden ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring […]

Dödsfall i utlandet – Att tänka på

Om en svensk avlider utomlands på exempelvis semestern eller för att besöka sitt tidigare hemland så kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga i dödsfallet. Vidare kan ambassaden ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring arrangerar normalt […]

Köpa ut dödsbodelägare

Att få ta del av sitt arv och andra tillgångar från en anhörig som har avlidit är viktigt. Det är både känslomässigt och ekonomiskt viktigt. Tillgångarna du ska ärva kan också har varit ett viktigt önskemål den avlidne hade. Ska du köpa ut en dödsbodelägare finns informationen här. Är du efterlevande kan du registrera dig […]

När får man arvspengar

Här kan du läsa om när du får arvspengar. Det första momenten som ska genomföras är bouppteckningen. Därefter kan arvspengar betalas ut till dig. Men det kan ta olika långa tid beroende på när bouppteckningen är klar och när banken betalar ut arvspengarna till dig. Kom ihåg att även om det finns synliga arvspengar kan […]

Ärva en bil

Information om att ärva en bil och vilka regler som gäller. Enligt svensk arvsrätt finns det regler om vem som ärver först. För att ta reda på vem som ärver en bil först kan du läsa här. Detta gäller när en person dör och ägde en bil. Som anhörig ärver du bilen enligt nedan regler. […]

Ärva bostad utomlands

Information om att ärva en bostad utomlands och vilka lagar och regler som ska tillämpas. Enligt arvsförordningen ska lagen i det landet där den avlidne hade sin hemvist vid dödsfallet tillämpas som gäller arv av bostad. Det vill säga om personen hade sin hemvist i Sverige gäller lagarna i Sverige. Kom ihåg att det dock […]

Reavinstskatt bostadsrätt dödsbo

Här hittar du information om reavinstskatt vid försäljning av bostadsrätt tillhörande dödsbo. Du hittar även viktig information för efterlevande som själva måste registrera sig i Efterlevanderegistret. Vid registrering får efterlevande ta del av eventuella arv, tillgångar och meddelande från bland annat banker, företag, myndigheter och organisationer gällande den efterlevande. Glöm inte att registrera efterlevande i […]