Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vad innebär ett legat i ett testamente?

Ett legat är en specifik egendom eller ett visst penningbelopp som ska tilldelas en bestämd person. Ett legat kan delas ut till mottagaren innan arvskiftet och personen tillhör inte dödsbodelägarna. Den person som ärver ett legat kallas legatarie.

Registrera dig som efterlevande redan idag för att inte gå miste om viktiga utbetalningar gällande din anhörig.

Legatet är en förmån som innebär att en viss egendom ska tilldelas en viss bestämd legatarie. Detta kan regleras i ett testamente med en särskild beskrivning om legatet, hur det ska fördelas och till vem.

Hur mycket man kan dela ut till en legatarie i ett testamente regleras i lagen som kallas ärvdabalken. I lagen anges att varje bröstarvinge har rätt till minst sin laglott. Laglotten utgör hälften av hela arvet. Det innebär alltså att man i sitt kan testamente dela ut legat som motsvarar hälften av arvet.

Exempel på legatarie och legat

En legatarie kan vara vem som helst som inte tillhör dödsbodelägarna. Det kan vara en vän, en älskarinna, en granne osv.

Ett legat kan vara pengar i fysisk form, pengar i digital form, aktier, bostad, fordon samt andra föremål som en människa kan äga.

Vad är skillnaden mellan legatarie och arvinge?

Legatarier är en bestämd person som inte är de andra arvingarna och testamentstagare. En legatarie behöver inte vänta på hela arvskiftet utan har rätt att få ut sitt legat som fort som möjligt.

En arvinge eller universell testamentstagare (dödsbodelägare) är en person som måste vänta på arvet, detta då andelarna av arvet ska betalas ut – vilket kan vara andelar, hela kvarlåtenskapen eller överskottet av tillgångarna. En universell testamentstagare får inte en bestämd egendom eller ett visst belopp så som legatarien får.

Rätten till legatet kan upphöra i två fall

När en person ärver ett legat kan rätten till legatet upphöra även om det uttryckligen i testamentet står beskrivet. Detta gäller om legatarien inte kräver arvet inom 10 år från dödsfallet eller från den tidpunkten legatet enligt testamente skulle delas ut.

Om legatarien uttryckligen meddelar att han eller hon inte vill ha legatet faller rätten till den som står näst på tur att tilldelas legaten.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

Registrera dig som efterlevande redan idag för att inte gå miste om viktiga utbetalningar gällande den avlidne. Du registrerar dig online och får mottager sedan information när den finns tillgänlig.

Information kommer från banker, myndigheter, företag och organisationer när det finns tillgängligt.