Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Svensk död i Mexiko City

Om en svensk dör i Mexiko City finns det vissa saker som måste göras. Dödsfallet ska registreras genom kontakt med den närmaste svenska ambassaden som finns i området i eller runt Mexiko City. Den svenska ambassaden ser till att registrera att en svensk har dött i Mexiko City. Som anhörig ska du registrera dödsfallet och dig själv som efterlevande i Efterlevanderegistret.

Om en anhörig dör i Mexiko City eller annat land utomlands sker inte registrering i Efterlevanderegistret automatiskt. Annat som du bör tänka på kan vara att ordna med hemtransport. Har den avlidne inte haft en hemförsäkring kan anhöriga behöva täcka alla kostnader för hemtransport till Sverige. Den svenska staten står aldrig för kostnaderna för transport av avlidna till Sverige.

Registrera dödsfallet och efterlevande här

 

En avliden person har oftast haft många olika engagemang i sitt liv med banker, myndigheter, företag och organisationer. För att du som anhörig ska kunna ta del av eventuella utbetalningar av tillgångar och meddelanden från aktörer den avlidne har haft engagemang med måste du registrera dig i Efterlevanderegistret.

Som efterlevande registrerar du dig och dödsfallet enkelt online.