Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Så ansöker du om skiftesman

Det finns ingen specifik handling du ska använda för att ansöka om skiftesman, istället skriver du en egen handling som ska innehålla vissa uppgifter. Du skickar in ansökan om skiftesman till tingsrätten där du anger att du begär att tingsrätten ska utse en skiftesman. Du ska ange nedan uppgifter i din handling som du själv skriver.
  • Den eller de sökandes namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post.
  • Den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsdatum, adress, dödsort och medborgarskap.
  • Samtliga dödsbodelägares namn och adress (kan stå på bouppteckning om en sådan har registrerats).
  • Att du begär att tingsrätten utser en skiftesman.

Du signerar och skickar ansökan om skiftesman digitalt. Det kan du göra på domstol.se.

Förslag på skiftesman

I din begäran om skiftesman kan du själv ange förslag på vem du vill att tingsrätten ska utse till skiftesman. Han eller hon ska skriftligen ange att personen godkänner uppdraget att vara skiftesman. Om du inte har ett förslag kan du låta tingsrätten utse en skiftesman åt dig.

Registrera dödsfallet och efterlevande här

En avliden person har haft ett liv med många olika engagemang, bland annat med banker, myndigheter, företag och olika organisationer. När en person har avlidit kommer olika aktörer någon komma komma att söka kontakt med efterlevande efter dödsfallet.

Kontakt med efterlevande avser eventuella utbetalningar av arv och tillgångar – synliga och osynliga. Även viktiga meddelanden och brevutskick kommer att skickas ut till efterlevande.

Om det inte finns en efterlevande registrerad går samtliga utbetalningar och meddelanden förlorade när dessa finns tillgängliga. Detta då det inte finns en mottagare registrerad i Efterlevanderegistret.

Vill du som efterlevande ta del av informationen ska du registrera dig som efterlevande och dödsfallet. Det gör du enkelt online.