Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Måste man ha begravning

I Sverige gäller Begravningslagen som omfattar regleringar om hur människor ska begravas. I lagen finns det inget tvingar människor till att hålla en begravningsceremoni. Det är dock lag på att en person ska gravsättas i Sverige. Gravsättningen sker antingen med aska eller i kista.

Det är begravningsceremonin som inte regleras i lag. Vill anhöriga inte genomföra begravningsceremonin är det upp till var och en men kom ihåg önskan den avlidne hade. Om den avlidne ville ha en begravning med ceremoni är det värdigt att genomföra detta. Man måste alltid hålla en begravning genom gravsättning, vilket är jordbegravning eller omhändertagande av aska.

Registrera dödsfallet innan begravningen

När en person har avlidit ska du registrera dödsfallet och dig själv som efterlevandet. Genom registreringen får du sedan ta del av information som skickas ut till efterlevande om den avlidne. Det är företag, banker, försäkringsbolag och myndigheter som skickar ut meddelande via Efterlevanderegistret.

Meddelande omfattar olika ärenden, bland annat utbetalning av tillgångar, viktiga meddelanden till anhöriga och annat som kan skickas ut.