Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Hur många dör i trafiken varje år

Här hittar du statistik över vägtrafikolyckor som resulterat i dödsfall. Underlag till statistiken kommer från Transportstyrelsen. Statistiken över dödsfall i trafiken avser hela Sverige och visar antalet omkomna från år 2011 till år 2022. För fullständig tabell se nedan statistik.

Statistiken avser skyddade trafikanter och oskyddade trafikanter. Skyddade trafikanter är exempelvis personer i fordon som: bilar, lastbil, traktor eller buss. Oskyddade trafikanter är exempelvis personer som framför fordon som: motorcykel, moped, snöskoter, cykel eller fotgängare. Samtliga dödsfall avser personer i trafiken.

Omkomna i trafiken januari–oktober 2011–2022

 • År 2011 – 274 omkomna
 • År 2012 – 233 omkomna
 • År 2013 – 210 omkomna
 • År 2014 – 224 omkomna
 • År 2015 – 217 omkomna
 • År 2016 – 231 omkomna
 • År 2017 – 224 omkomna
 • År 2018 – 250 omkomna
 • År 2019 – 191 omkomna
 • År 2020 – 165 omkomna
 • År 2021 – 173 omkomna
 • År 2022 – 178 omkomna

Har en anhörig avlidit – se till att registrera dödsfallet och efterlevande

Glöm inte att registrera dödsfallet och efterlevande i Efterlevanderegistret. Som anhörig tar du del av framtida eventuella utbetalningar av arv och tillgångar. Banker, företag, myndigheter och organisationer använder Efterlevanderegistret för att ta kontakt med efterlevande.