Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Få reda på dödsorsak

För att kunna ta reda på dödsorsak som angett för en person finns det vissa regler utomstående måste förhålla sig till. Bland annat kan ingen annan än närstående få reda på dödsorsaken. Läkare som konstaterar dödsfallet tar reda på dödsorsaken och lämnar beskedet till närstående och till myndigheter.

I Sverige finns ett dödsorsaksregister som förs av Socialstyrelsen som anger beskrivningar av dödsorsaker som används som underlag för olika forskningar och insatser inom sjukvård. Detta finns för att kunna förbättra svensk sjukvård. Registret för dödsorsaker är inte offentlig. Du kan läsa mer om dödsorsaksregistret här.

Du kan få reda på mer statistik gällande dödsorsaker hos Statistikmyndigheten.

Närstående har alltid rätt att ta reda på dödsorsak

Är du närstående till en person som har avlidit har du alltid rätt att ta reda på dödsorsaken. Det innebär att du ska få reda på hur och varför samt vilken eventuell sjukdomshistoria den avlidne har haft. Du kan kontakta läkaren som konstaterat dödsfallet eller vårdinrättningen.

Smidigaste sättet att kontrollera dödsorsaken är att begära dödsorsaksintyget från den läkare som har konstaterat dödsfallet. Ett dödsorsaksintyg anger orsaken till varför en person har avlidit. Det är Rättsmedicinalverket som ansvarar för att intyget utfärdas på ett korrekt sätt via läkarna.

Registrera dig i Efterlevanderegistret efter konstaterat dödsfall

När en person har avlidit finns det vissa saker efterlevande måste göra. Bland annat kan du registrera dig i Efterlevanderegistret och då får du ta del av meddelande och annan viktig information som berör den avlidne.

Eventuella utbetalningar från arv kan komma via olika aktörer som använder Efterlevanderegistret för att komma i kontakt med efterlevande.

Registrera dig i Efterlevanderegistret här.