Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Efterlevandepension belopp och annan information

Du som är efterlevande kan få ett ekonomiskt stöd i form av efterlevandepension när en nära anhörig dör. Bland annat kan du få pengar om exempelvis en förälder dör. I Sverige finns ett system för efterlevandepension som ingår i den allmänna pensionen och det är från den fonden pengarna delas ut.

Registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När en i familjen dör kan det förutom sorgen också ske en ekonomisk omställning som gör det svårare att klara av ekonomin. Det är här efterlevandepensionen kommer in och ger dig en ekonomisk trygghet som ska täcka delar av den försörjning som den avlidne hade och bidrog med.

Efterlevandepensionen delas ut av Pensionsmyndigheten. Du som bor i Sverige behöver inte ansöka om något utan Pensionsmyndigheten får uppgifter från Skatteverket om du har rätt till ekonomisk ersättning via efterlevandepension. Pensionsmyndigheten skickar automatiskt ut ett meddelande till dig om du har rätt till ersättningen med ett beslut. Efterlevandepension belopp är alltid olika beroende på vem som har rätt till ersättningen. Läs mer nedan om hur olika ersättningar utläses.

Efterlevanderegistret är en viktig del i utbetalningar och information om avliden

Du som har förlorat en anhörig kan registrera dig i Efterlevanderegistret. Du får då ta del av information om den avlidne som behöver nå dig. Det kan bland annat vara viktiga meddelande från banker, försäkringar eller andra osynliga tillgångar som den avlidne har haft.

Om du inte registrerar dig kommer viktiga meddelande och osynliga tillgångar att gå förlorade när dessa meddelas till Efterlevanderegistret. Du måste då ta reda på allt själv vilket är väldigt svårt då man måste ta reda på alla engagemang den avlidne har haft – både utomlands och i Sverige.

Får man pengar om förälder dör?

Ja, du får pengar om förälder dör men bara om du har rätt till det. Det finns tre olika ersättningar inom efterlevandepensionen. En ersättning avser personer under 18 år eller om du är gift, registrerad partner eller änka.

Efterlevandepension består av följande ersättningar till anhöriga Det finns tre olika ersättningar inom efterlevandepensionen. Du kan få ersättning om du är yngre än 18 år. Du kan även få ersättning om du är gift eller registrerad partner. Det tredje ersättningen avser om du är änka.

Vill du ta reda på om du har rätt till ersättning inom efterlevandepensionen kan du besöka Pensionsmyndighetens webbplats här. Oavsett om du har rätt till ersättning eller inte är det alltid viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret.