Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsorsaker lista och sjukdomar i Sverige

I världen finns många sjukdomar som är så farliga att de kan döda enkelt. Beroende på vilken del av världen människor kommer från skiljer sig dödsorsakerna. I Sverige dör cirka 90 000 per år och det har så gjort i cirka 80 år. Hjärt- och kärlsjukdomar orsakade flest dödsfall, följt av tumörsjukdomar.

När någon dör är det väldigt tråkigt men för att förstå vissa sjukdomar förs det statistik. Genom att förstår sjukdomar kan vi förbereda oss och försvara oss mycket bättre. Bland annat med medicin och bättre behandlingar. Det pågår många olika studier i världen för att kunna förbättra människans hälsa. När någon i Sverige dör är det viktigt att du som anhörig och efterlevande till en avliden person registrerar dig i Efterlevanderegistret.

Vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den officiella dödsorsaker listan och vanligaste orsakerna till att människor i Sverige dog år 2021 var först: cirkulationsorganens sjukdomar, tumörer, yttre orsaker till sjukdom och död, andningsorganens sjukdomar, sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat, psykiska sjukdomar och beteendestörningar. Du kan läsa mer om statistiken på Socialstyrelsens webbplats här.

Underliggande sjukdomar bidragande orsak till död

Den dödliga skadan har framkallats av flera olika underliggande sjukdomar eller skador. De underliggande orsakerna är det som har framkallat kedjan av flera olika sjukdomshändelser som som ledde till döden.

Om en anhörig har dött – registrera dig i Efterlevanderegistret

Du som är anhörig registrerar dig i Efterlevanderegistret online här.