Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsfallsintyg med släktutredning

Vad är ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana. Behöver du styrka att du är syskon till den som avlidit så får du beställa utdrag från folkbokföringen på de föräldrar som är gemensamma där barn ska visas för att styrka att ni är syskon.

Glöm inte att registrera dig som efterlevande

När någon avlider så kan du som efterlevande registrera dig hos Efterlevanderegistret för att på så sätt alltid vara säker på att den avlidnes kontakter, meddelanden, brev samt annan viktig information når dig. Det finns många organisationer som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden!

Registrera dig här.

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset ska lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget ska skickas till Socialstyrelsen. Du kan använda e-tjänsten nedan för elektroniskt dödsbevis och intyg om dödsorsak.

Uppgifterna från dödsorsaksintyget är för att skapa dödsorsaksregistret, som ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i landet. Data från registret används också för att beskriva befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Dödsorsaksregistret har ett omfattande sekretesskydd. Det innebär att inga personuppgifter eller kopior av dödsorsaksintygen lämnas ut till någon. Det förekommer undantag för forskningsändamål, förutsatt att det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I den statistik publiceras inga uppgifter som kan spåras tillbaka till någon enskild.

Dödsfallsintyg – när behövs det?

Anhöriga som ska ta hand om dödsboet fram till begravningen och efterföljande bouppteckning och arvskifte behöver ha ett dödsfallsintyg från SKV. Detta för att styrka deras rätt att hantera den avlidnes ekonomi i kontakt med banker och myndigheter. Här är några exempel på när ett dödsfallsintyg krävs:

  • Om du har för avsikt att ansöka om efterlevandepension hos Pensionsmyndigheten behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Efterlevandepensionen ingår i den allmänna pensionen, och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Efterlevandepensionen är avsedd att täcka en del av den försörjning som den avlidne tidigare bidrog med.
  • När du som företräder dödsboet ska betala räkningar som kommer till dödsboet.
  • När du ska avsluta abonnemang som till exempel telefon, Tv och internet.
  • Om du ska säga upp olika avtal som den avlidne ingått.
  • Vissa försäkringsbolag kräver också att du visar upp ett dödsfallsintyg.
  • Ärenden på Försäkringskassan.
Vem har rätt att beställa ett dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är en offentlig handling, och vem som helst kan beställa ett. Du som företräder dödsboet kan ringa till Skatteverket, så snart de har registrerat dödsfallet, och beställa ett dödsfallsintyg att visa upp på banker och andra företag.

Är ni flera dödsbodelägare behöver du dessutom en fullmakt från de övriga för att kunna sköta dödsboets ärenden. Skatteverket har också en online-tjänst där begravningsbyråer, begravningshuvudmän, banker, försäkringsbolag, pensionsbolag och krematorier beställa och direkt skriva ut ett dödsfallsintyg med släktutredning. I samma e-tjänst kan de också skriva ut ”Intyg för gravsättning och kremering” och ”registerutdrag avliden”. För att kunna komma åt tjänsten behöver arbetsgivaren (firmatecknaren) skicka in en anmälan om det till Skatteverket.

Det kan hända att det inte är möjligt att skriva ut dödsfallsintyget. Då beror det troligen på att Skatteverket inte har hunnit registrera dödsfallet ännu. Om detta skulle hända finns det en automatisk bevakning i tjänsten, och när dödsfallsintyget finns tillgängligt får man ett meddelande via e-post. En beställning av dödsfallsintyg med släktutredning bevakas i en vecka, och innan de sju dagarna gått behöver man inte göra en ny beställning.

Vad händer om någon annan ska ta hand om dödsboet?

Efterlevande make/maka eller andra dödsbodelägare kan använda dödsfallsintyget när de tar hand om dödsboet. Men hur gör man om man utser någon annan, som inte står med i släktutredningen? I de fall någon utomstående ska sköta om dödsboet behöver man istället ett så kallat vårdnadsintyg.

Det är ett dokument som visar att man tar hand om den avlidnes bo. Med intyget kan man till exempel betala räkningar i den dödes namn och hämta ut försändelser på postens utlämningsställen.