Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsfall utomlands hemtransport kostnad

När en person avlider utomlands finns det vissa saker man måste tänka på. Om den avlidne har haft en försäkring som täcker en viss kostnad för hemtransport vid dödsfall kan du vända dig till försäkringsbolaget. Om försäkring saknas kommer anhöriga behöva stå för alla kostnader.

Beroende på vilket land den dödsfallet har skett i kan kostnad för hemtransport variera kraftigt. Att transportera en kista till Sverige kan kosta upp emot 120 000 kronor och mer beroende på vilket land kroppen ska transporteras från.

Om den avlidne inte har en försäkring som täcker hemtransport vid dödsfall måste de anhöriga stå för alla transportkostnader. Som anhörig bör du först kontrollera om den avlidne har haft en försäkring och hur mycket av kostnaderna som försäkringen täcker vid hemtransport vid dödsfall.

Svenska myndigheter står inte för några kostnader för hemtransport när en svensk har avlidit utomlands. Det är alltid nära anhöriga som måste betala alla kostander.

När ett dödsfall har skett utomlands

När ett dödsfall sker utomlands bör du som nära anhörig få hem kroppen så fort som möjligt och planera begravningen. I samma stund kan du som efterlevande registrera dig i Efterlevanderegistret.

Det är efterlevande som registrerar sig i Efterlevanderegistret. Det går bra att göra det direkt vid konstaterat dödsfall. För att kunna registrera dig ska du gå in på webbplatsen. När du registrerar dig tar du del av eventuella arvsutbetalningar och viktig post som skulle gått till den avlidne.

Registrera dig i Efterlevanderegistret här.