Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsbo ny adress – så anmäler du

Anmäl ny adress för dödsbo

Om ett dödsbo ska ha en annan adress än den som var aktuell vid dödsfallet ska den nya adressen anmälas till Skatteverket.

En kort tid efter dödsfallet – ungefär en vecka beroende på när dödsfallet registreras i folkbokföringen – skickar Skatteverket ut en blankett för att anmäla ny adress för dödsboet.

Blanketten skickas inte ut till dödsbon efter en person som var folkbokförd på ett äldreboende.

Vem kan anmäla en ny adress?

Den första adressändringen efter dödsfallet kan göras av:

  • Dödsbodelägare
  • Boutredningsman
  • Bouppteckningsförrättare
  • Begravningsbyrå
  • Annan behörig person förutsatt att den personen företräder dödsboet

Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle måste anmälan vara undertecknad av:

Så här gör du för att anmäla en ny adress

Fyll i samtliga uppgifter i en anmälan om ny adress för dödsbo (du kan göra det online)

Anmälan – ny adress för dödsbo (klicka här för adressändring)

Den nya adressen gäller bara för brev från Skatteverket

Skatteverket meddelar inte dödsboets nya adress till andra myndigheter utan du som representerar dödsboet måste själv anmäla den nya adressen till exempelvis andra myndigheter, banker och företag. Vi registrerar den nya adressen så att brev från Skatteverket ska komma till rätt adress.