Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsattest – så fungerar det

Ett dödsattest är en medicinsk handling som visar dödsorsaken och är inte något som du själv behöver fylla i eller skriva under. Det är alltid en läkare som sköter om dödsattest och andra viktiga dokument som handlar om dödsfallet. Dödsattest är en viktig handling som bland annat styrker ett dödsfall.

Det är när en person avlider som ett dödsattest utfärdas. Intyget utfärdas av den läkare som bekräftar dödsfallet. Det är alltid läkaren som är skyldig och ansvarar för att fylla i dödsattest. Intyget skickas sedan vidare till Skatteverket som registrerar dödsfallet.

I samband med dödsattest, efter eller innan det utfärdats ska du som anhörig registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret. Till skillnad från dödsattest är det endast du som anhörig som kan registrera dödsfallet och dig själv i Efterlevanderegistret.

löm inte att registrera dödsfallet online

Registrera dödsfallet och dig som efterlevande. Det är viktigt att Efterlevanderegistret får uppgifterna så att du som efterlevande kan få tillgång till meddelanden, eventuella utbetalning av arv och annat viktigt.

Viktiga meddelanden skickas av Efterlevanderegistret på uppdrag av myndigheter, företag, banker och organisationer till dig som är efterlevande.