Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dessa företag som köper bohag

Du som funderar eller ska sälja ett bohag bör först värdera tillgångarna. Beroende på värdet av tillgångarna kan priset för hela bohaget se olika ut. Har du dyrare tillgångar kan du få mer pengar. I många fall har den avlidne även osynliga tillgångar. För att ta reda på om det finns andra tillgångar ska du alltid registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När du vill bli av med ett bohag snabbt efter ett dödsbo kan du vända dig till speciella företag som specifikt arbetar med att köpa upp hela bohag. Du kan oftast sälja alla tillgångar till en och samma aktör direkt istället för att vända dig till många olika köpare.

Du kan spara det du själv önskar av tillgångarna som finns i bohaget. Genom att sälja ett bohag till ett företag kan du tjäna tid och jobbiga uppdrag med att sälja enstaka tillgångar. Nedan listar vi några av aktörerna som köper bohag.

Registrera dödsfallet och dig som efterlevande

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer söker kontakt med efterlevande och avlidna även efter ett dödsfall. Det handlar om att betala ut arv, tillgångar samt meddelanden om den avlidne som ska skickas till efterlevande. Om ingen efterlevande finns registrerad kan inte Efterlevanderegistret skicka meddelanden.

Lista på företag som köper bohag