Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Arvsklasser

Här kan du ta del av den juridiskt korrekta arvsklasserna. När en person avlider ska arvet enligt lag fördelas till vissa personer först. Om det inte går, då följer arvet en viss arvsklass enligt den lagliga arvsordningen. Dessa regler gäller enligt regler och villkor som finns i ärvdabalken.

De arvsklasser som finns delas upp i tre olika klasser. Den första arvsklassen, den andra arvsklassen och den tredje arvsklassen. Beroende på vilken relation du har till den avlidne avgör vilken arvsklass du tillhör. De som har rätt till den legala arvsordningen är släktingar. De som ska ärva och inte är släktningar måste ha ett testamente.

Ett testamente kan störa den legala arvsordningen och ger den avlidne möjlighet att fördela sina tillgångar till andra personer utanför arvsklassen. Om inget testamente existerar följer man arvsordningen på vanligt vis.

Så är de olika arvsklasserna

  1. Den första arvsklassen består av den avlidnes barn och barnbarn.
  2. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn.
  3. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- eller farföräldrar, fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder.

Få tillgång till den avlidnes dolda tillgångar

Registrera dig som efterlevande här.

Valfri anhörig ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att få kännedom om okända tillgångar som den avlidne har haft.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.