Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ansökan om dödförklaring försvunnen person

När en person är försvunnen men ännu inte dödförklarats kan du som är anhörig skicka in en ansökan om dödförklaring. Ur många aspekter är det viktigt att få en person dödförklarad. Bland annat kan du inte ta del av arv eller tillgångar via Efterlevanderegistret när en person inte har dödförklarats. När du skickar in ansökan gäller vissa regler som du måste beakta. För att slutligen få en person dödförklarad ska en särskild nämnd gå igenom ärendet och sedan besluta om en försvunnen person ska dödförklaras eller inte.

Skatteverket utser ledamöter, ordförande och vice ordförande i den särskilda nämnden för dödförklaring. Det är alltid nämnden som förklarar att en försvunnen person ska anses som död. Du som anhörig kan skicka in en ansökan om dödförklaring fem år efter försvinnandet. Om en person ska dödförklaras innan fem år efter försvinnandet ska den särskilda nämnden besluta om detta. I enstaka fall kan Skatteverket besluta om dödförklaring utan den särskilda nämnden. Det brukar oftast då handla om klara fall där mindre utredning krävs.

Dödförklaring kriterier

Varje fall där en person har försvunnit är unik och innebär att en dödförklaring ska uppfylla olika kriterier. Det går inte på förhand förklara vilka kriterier som gäller utan det är den särskilda nämnden som tittar närmare på ärendet för sedan bedöma om dödförklaring ska ske.

Ansök om dödförklaring genom att skicka en begäran till:

Skatteverket
205 30 Malmö

Registrera dödsfallet och efterlevande här

En avliden person har haft många engagemang. Om du vill ta del av information om eventuella arv och tillgångar som ska betalas ut ska du registrera dig i Efterlevanderegistret.

Kontakt med efterlevande eftersöks av bland annat banker, myndigheter, företag och organisationer efter dödsfallet. Om det inte finns en efterlevande registrerad går meddelanden förlorade. Ska du ta del av informationen när den finns tillgänglig registrerar du dig online.