Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Anhörigsamtal vid cancer

Ett besked om sjukdom kan vara mycket svårt för den person som är sjuk. Det kan också vara mycket svårt att få ett cancer- eller annat sjukdomsbesked som anhörig. Här finns information om hur du kan hantera cancerbesked och tiden för sjukdomen.

Att gå igenom ett anhörigsamtal om cancer kan kännas väldigt ensamt. Du som är anhörig kan vara ett stort stöd vid den sjukes sida om du finns till och visar att du bryr dig. En person som precis har fått besked om cancer kan känna att världen har vänt upp och ned. Det är därför viktigt att du hjälper till.

Som anhörig kan du ställa frågan hur den sjuke kommer att må och om personen kommer att bli bra igen. Tänk på om du kan vara ett stöd och om ni tillsammans kan gå igenom cancersjukdomen. Hur kan du hjälpa och hur ska ni tillsammans orka? Om du tänker att ni tillsammans kan göra något – då kan det bli bättre.

Trygghet vid cancer – uppmuntra cancersjuk

När en person får ett sjukdomsbesked om cancer sker oftast ett anhörigsamtal. Samtalet förklarar närmare vad cancer innebär och hur livet kan komma att ändras för den sjuke. Ju starkare den sjuke är tillsammans med anhöriga kan sjukdomen mildras något. Det är väldigt viktigt att uppmuntra cancersjuk och försöka leva som man alltid gjort eller nära därtill.

Det är viktigt med trygghet när en person får ett cancerbesked. Alla anhöriga bör om alla kan – hjälpa till och finnas till så mycket som möjligt.

Registrera efterlevande

När en person avlider är det en stor förlust för anhöriga. För att kunna ta del av den avlidnes meddelande och andra viktiga kontakter registrerar du dig i Efterlevanderegistret. Som efterlevande fyller du i uppgifter om den avlidne och dig själv.

Registrera dig i Efterlevanderegistret här.