Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Allt om att betala räkningar för dödsbo

Här finns information om vad du bör tänka på när du bland annat ska betala räkningar för dödsbo, när bouppteckningen är registrerad, information om den avlidnes konto och vad som händer när en person avlider. Här finns en hel del som du behöver veta och göra efter dödsfallet.

Ta del av ytterligare engagemang för den avlidne genom att registrera dig i Efterlevanderegistret här.

När den avlidne har haft olika engagemang, tillgångar och skulder och andra eventuella stående överföringar är det viktigt att du kommer ihåg att utföra betalningar. Eventuella räkningar kan av dödsboet betalas och avser: hyra el, fakturor till banken, avgifter till Skatteverket och annat. Lite längre ner skriver vi om att det är viktigt att bouppteckningen är klar hos Skatteverket. Det är också viktigt med dödsfallsintyg med släktutredning.

Ofta behöver dödsbodelägarna uppvisa ett dödsfallsintyg för att de ska kunna få hjälp och för att göra vissa saker i dödsboets namn. Det kan avse att skapa fullmakt, kontakta Skatteverket, betala räkningar, avsluta konton. Andra viktiga delar är att ta emot pengar från banker och utföra ett arvskifte hos dem banker den avlidne har haft ett engagemang.

Dödsbodelägarna måste själva ta kontakt med banker då inga utbetalningar sker automatiskt. För att kunna ta de del av konto-uppgifter som anhörig ska du direkt skriva ett meddelande till samtliga banker du tror den avlidne har haft ett konto. Är du osäker går det alldeles utmärkt att skicka meddelande till banker ändå. På förfrågan skickar bankerna ett krav på att du ska uppvisa dödsfallsintyg med släktutredning eller en eventuell fullmakt.

Betala räkningarna

Dödsboet ska se till att betala räkningarna. Är ni flera dödsbodelägare går det bra att en av er sköter räkningarna. Ni kan använda den avlidnes tillgångar. Det är alltid efter att bouppteckningen är klar som det går att betala räkningar dödsbo. Oftast betalas räkningar månader efter dödsfallet. Kontakta banken för att få tillgång till konton. Den avlidne kan ha haft stående överföringar hos banken. Kontakta banken innan överföringarna sker om det skulle vara så att ni som dödsbodelägare vill stoppa eventuella betalningar. Som dödsbodelägare har ni möjlighet till det när ni pratar med banken.

Kom ihåg att bouppteckningen ska vara registrerad hos Skatteverket. Det finns regler för när det ska vara registrerat hos Skatteverket. När bouppteckningen är registrerad är det fullt möjligt att böra titta närmare på tillgångar och skulder. Du kan ta hjälp av extern aktör som hjälper till med räkningar eller så ordnar ni som är flera dödsbodelägare det själva. För att ni ska kunna få tillgång till den avlidnes engagemang ska allt vara klart innan. När ni har utfört alla uppdrag med banken ska ni avsluta bankkonton och andra engagemang. Det gör en av er dödsbodelägare.

Arvskifte betalas ut

När ni har skickat in en bouppteckning får ni den sedan godkänd. För att ni ska kunna kontakta banken behöver visa upp dödsfallsintyg där det framgår vem som är dödsbodelägare. Pengar som finns kommer i alla fall att betalas ut och gäller enligt lag i ärvdabalken.

Den avlidne kan ha haft många olika engagemang och inte endast med banken. Men se till att avsluta konton tillhörande den avlidne när ni är klara. Efter dödsfallet ska dödsfallet registreras. Det kan du som är dödsbodelägare eller anhörig göra online vilket vi skriver mer om i nästa stycke.

Anhörig registrerar sig i Efterlevanderegistret

En av er dödsbodelägare kan registrera dödsfallet till Efterlevanderegistret. Det måste man göra om man vill ta del av ytterligare pengar, tillgångar den avlidne har haft samt meddelande och annan viktig information från banken, myndigheter och andra aktörer.

Exempel på viktig information kan vara tillgångar, eventuell bouppteckning i annat land, brev som inte når den adress den avlidne hade innan. Registrerar du dig inte för den person som avlidit får du inte tillgång till informationen. Du måste alltså registrera dig.

Avlidnes engagemang

Den avslutande information du ska tänka på är att ni som är dödsboet ska efter att dödsboets förfrågningar till banken och när bouppteckning skickats in ska ni registrera dödsfallet i Efterlevanderegistret. Banken har inte alla pengar och skulder tillgängliga. Det är därför en fråga om ytterligare uppgifter som måste eftersökas. Även i vissa fall gäller det att själva kontrollera och fråga runt hos aktörer för att ta reda på engagemangen. Detta görs smidigast via Efterlevanderegistret. Uppgifter lämnas över till registret som sedan skickar över dessa i varje fall till dödsbodelägarna. Detta gäller när någon av dödsbodelägarna registrerar sig. Avgiften betalas och gäller månadsvis.

Det dödsboet senare vill göra med ytterligare pengar, meddelande m.m. sker utanför Efterlevanderegistret. Det innebär att dödsbodelägarna själva bestämmer vad som ska göras när det finns ytterligare pengar, meddelanden eller annat viktigt som gäller den avlidens engagemang.

Dödsboet får alltid tillgång till den avlidnes engagemang och innebär att ny arvskifte kan ske. Ibland kan vissa företag kräva fullmakter för att försäkra sig om att uppgifter skickas över-hand till rätt person. Finns det mer pengar betalar aktörer ut detta till dödsbodelägare. Det sker nästan aldrig automatiskt. Utan ni behöver själva registrera er via webbplatsen.

Ytterligare information

Dödsbodelägare kan vara anhörig som behöver få reda på mer information om den person som har dött. Det är också viktigt att det finns en adress till avlidnes anhöriga i form av adress till dödsbodelägare. Du får lämna adressen till Efterlevanderegistret. Det gör du online. Du som vill kan sedan avsluta registreringen när du själv önskar. Det gör du genom att kontakta registret.