Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vem meddelar dödsfall till anhöriga

Det finns inga lagar eller annat i lagboken som anger hur och av vem som ett dödsfall ska meddelas. Det finns heller inga lagar som säger att ett dödsfall ska meddelas till en specifik anhörig. Men av stor respekt sker detta ändå. Anhöriga kan få reda på dödsfallet av läkare, polis, domstol, eller annan institution, eller av en person. Detta beror på hur och var en person har avlidit. Det är väldigt individuellt hur man meddelar dödsfall till anhöriga.

Information till anhöriga vid dödsfall. Av flera olika skäl är det väldigt viktigt att anhöriga, arvingar, vänner, grannar samt människor som den avlidne haft kontakt med under sitt liv får reda på att dödsfallet har skett. Du som anhörig behöver inte ta kontakt med alla människor själv. Du kan ta hjälp av andra som meddelar dödsfall till anhöriga eller andra personer i den avlidnes omkrets.

Om den avlidne saknar anhöriga men har haft goda vänner är det viktigt att någon av den avlidnes vänner eller arbetskamrat meddelar dödsfallet till personerna den avlidne hade som vänner.

Registrera dödsfall och efterlevande

När ett dödsfall sker ska du som anhörig registrera dig i Efterlevanderegistret för att kunna ta del av framtida meddelanden och eventuella utbetalningar av arv.

Meddelande kommer från banker, företag, organisationer och myndigheter som söker kontakt med anhöriga.