Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vem får gå in i en avlidens lägenhet

Det finns vissa lagar och regler som du måste förhålla dig till innan du går in i en avlidens lägenhet. Om du har kommit överens med dödsboet eller bett om hjälp från kommunen måste du beakta förfrågningen innan du går in i lägenheten. Här finns informationstext om vad som gäller. Glöm inte att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Om du har kommit överens med dödsbodelägarna om du eller andra gemensamt ska gå in i den avlidnes lägenhet kan du utan problem förhålla dig till vad ni har kommit överens om. Har du eller någon av dödsbodelägarna ansökt om hjälp från kommunen får ingen gå in i den avlidnes lägenhet.

Det finns flera anledningar till varför man inte får gå in i en avlidnes lägenhet om dödsbodelägarna inte har kommit överens. Bland annat ska man minimera risken för stöld ur dödsboet eller annat som har emotionellt värde i bostaden. Kommer alla dödsbodelägarna överens finns inga hinder för att gå in i lägenheten.

Registrera dig i Efterlevanderegistret

När en person har avlidit registrerar du dig i Efterlevanderegistret. Vem som helst som är efterlevande kan registrera sig. Det innebär att valfri person ur dödsboet registrerar sig.

Du registrerar dig online på webbplatsen här.

Ta del av viktiga meddelande och framtida utbetalningar

När du registrerar dig håller du dig uppdaterad om det skickas meddelanden till den avlidens eller dess dödsbo. Finns det utbetalningar som kommer att ske i framtiden får du reda på det.