Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vad gör man när någon dör

När någon som står oss nära går bort kan det vara en svår och överväldigande upplevelse. Sorg är en process som tar tid, och det finns många saker att göra efter att någon har dött. Att ta sig tid att förstå de praktiska steg som krävs för att hantera de juridiska och ekonomiska frågorna i ett dödsbo kan hjälpa dig att finna ett avslut i en tid av sorg

Det första steget är vanligtvis att vidta åtgärder för den avlidne genom att antingen planera en begravning eller kremering. Detta innebär att kontakta begravningsbyrån, besluta om begravnings- eller kremeringstjänster, köpa en kista eller urna, skriva dödsannonser, välja begravningskläder till den avlidne och skaffa nödvändiga tillstånd. Dessutom kan du behöva kontakta organisationer som banker, försäkringsbolag och fordringsägare för att avsluta konton.

Du bör också fundera på om det kommer att bli några religiösa gudstjänster eller minnesstunder för den avlidna personen. Om så är fallet kan du behöva samordna med religiösa ledare samt florister och andra tjänsteleverantörer för att planera därefter. Det kan också vara viktigt att skaffa dödsattester; dessa dokument krävs när tillgångar överförs från en kontoinnehavare till en annan eller när kreditkort och bankkonton som är kopplade till den avlidnes namn avslutas. Det är också användbart för att reglera skulder och lämna in skattedeklarationer om det behövs.

Skulder m.m.

I vissa fall finns det en testamentsexekutor angiven i ett testamente som ansvarar för att sköta alla dessa uppgifter; om så inte är fallet faller vanligtvis ansvaret på familjemedlemmar som tillsammans bör bestämma vem som ska sköta specifika uppgifter, till exempel begravningsarrangemang eller pappersarbete i samband med dokumentation av dödsboet. Testamentsexekutorn måste betala alla giltiga skulder från den avlidne innan han eller hon delar ut eventuella återstående medel enligt de instruktioner som ges i testamentet (om tillämpligt).

Även om det inte alltid är möjligt i tider av sorg – att ta hand om juridiska skyldigheter snabbt kan göra saker och ting lättare på vägen eftersom försummelse av dem kan leda till att de blir komplicerade frågor med långsiktiga effekter på arvingar som är involverade i arv fördelningsprocesser när de hanterar olika frågor som rör dödsbo lagar.

Det är också viktigt att du inte glömmer bort dig själv mitt i denna utmanande upplevelse – sök stöd från familjemedlemmar, rådgivare eller stödgrupper om du känner dig överväldigad vid någon punkt på din resa under denna svåra tid.

Glöm inte att registrera dödsfallet online

Efterlevande registrerar dödsfallet och efterlevande. Efterlevanderegistret tillhandahåller information från tredje part som gäller den avlidne. Det är utbetalningar av tillgångar, arv och viktiga meddelanden från banker, företag, myndigheter och andra aktörer.

Om en efterlevande inte registrerar sig kan inte Efterlevanderegistret skicka handlingar, meddelande och annat viktigt till efterlevande då det inte finns någon registrerad.