Sommarerbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Vad är en efterarvinge – information om vad som gäller

Här går vi igenom vad en efterarvinge är och vad som gäller. Den person som har avlidit har arvingar som kallas dödsbodelägarna. Alla personer som finns i ett dödsbo kan ändras. Den som ärver först efter en make eller maka kallas för efterarvinge. En person kan bli efterarvinge även genom ett testamente. Arv som ska tillfalla en arvinge enligt ett testamente eller lag kan under vissa villkor inkludera rätt till efterarv.

En efterarvinge är alltså en person som har rätt till ett arv efter en avliden person, men efterarvingen måste först vänta. Efterarvingen ska vänta på att de första personerna som har rätt till arvet avlider, vilka är maka/make till den avlidne. När maka/make har avlidit får efterarvingen rätt till arvet. Detta är en efterarvinge som har rätt till efterarv. En efterarvinge har alltså inte omedelbar rätt till arvet men ska registrera sig i Efterlevanderegistret som efterlevande enligt villkoren nedan.

Är du anhörig – registrera dödsfall och efterlevande

Som anhörig ska du registrera dödsfallet och efterlevande. Du får du ta emot viktiga meddelande från banker, myndigheter, företag och organisationer som avser den avlidne. Även utbetalningar av arv och tillgångar kan skickas ut när dessa finns tillgängliga.

Registrera dödsfallet online och dig själv som efterlevande.