Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Utbetalning av arvskifte Swedbank

Information till dig som väntar på utbetalning av arvskifte från Swedbank. Vid ett dödsfall ska banken betala ut hela arvskiftet till dödsbodelägare. Om den avlidne har haft tillgångar i andra banker eller företag är det viktigt att du registrerar dödsfallet och efterlevande i Efterlevanderegistret.

Som dödsbodelägare finns det några viktiga saker du bör tänka på vid utbetalning av arvskifte från Swedbank. Banken tillhandahåller endast tillgångar som den avlidne hade i Swedbank. Den avlidnes andra tillgångar och framtida arvsutbetalningar kan du få meddelanden om via Efterlevanderegistret.

Dödsbodelägare – checklista vid arvskifte
  • Bouppteckning eller dödsboanmälan hos Skatteverket
  • Meddela Swedbank hur arvet ska fördelas och utbetalas
  • Registrera dödsfallet och efterlevande
  • Mejla dina frågor till Swedbank och meddela att du vill påbörja utbetalning av arv

Kom ihåg att det hos banken alltid är en specifik avdelning som ordnar med utbetalningar av tillgångar och arv. När en anhörig har dött kan du förbereda dig genom att mejla in dina frågor till Swedbank. För att du ska vara uppdaterad med uppgifter om andra eventuella tillgångar ska du registrera dig som efterlevande.

Registrera dödsfall och efterlevande här

Som efterlevande är det viktigt att du får ta del av information om den avlidne även efter dödsfallet. Bland annat skickas meddelande när dessa finns tillgängliga från banker, myndigheter, företag m.m. som söker kontakt med efterlevande.