Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Transportsedel avliden

När en avliden person ska transporteras till ett bårhus finns det regler som ska efterföljas. Samtliga uppgifter om den transporterade personen ska antecknas på en blankett (transportsedeln) som bland annat tillhandahålls av kommunerna. Även två inplastade ID-band ska fyllas i innan transport. Ett ID-band ska fästas runt den ena handleden, det andra ID-bandet ska tydligt synas på lakanet som täcker den avlidne.

Transportsedeln läggs normalt sett i ett kuvert och ska ligga på den avlidnes bröst utanpå lakan. Om den avlidne bär på en smitta som har en smittrisk ska den avliden alltid placeras i en bodybag i samband med transporten. Ingen tejp eller säkerhetsnålar för fästas på eller runt den avlidnes kropp.

Omhändertagande av dödsfall och transportering av avlidne sker alltid med stor respekt för den avlidne. Det innebär att kroppen alltid vårdas med stor försiktig.

Registrera dödsfallet här som efterlevande

Det är viktigt att du som anhörig registrera dödsfallet som anhörig. Du kan ibland bli uppmanad att registrera dig i Efterlevanderegistret av läkare eller annan vårdinrättning. Har du inte redan registrerat dig gör du det enkelt online.

Du registrerar dig bland annat för att kunna ta del av meddelande som ska gå till den avlidne via anhöriga. Du som anhörig får meddelande från myndigheter, banker, försäkringsbolag m.m. och är eventuella utbetalningar av arv samt annat viktigt.

Om ingen anhörig finns registrerad går meddelanden förlorade.