Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Transport av avlidna – så går det till

En person som har avlidit kommer att transporteras flera gånger. Det finns flera olika transporter som sker. En del av transporterna ingår i begravningsavgiften, vilket blir avgiftsfritt. Andra transporter kan komma att behövas bekostas av dödsboet, kommun eller region. Om transporten av avliden ska ske utomlands ska dödsboet stå för hela kostnaden.

De transporter som är avgiftsfria utförs till de personer som har varit folkbokförda i Sverige, vilka har betalat kommunalskatt för sin inkomst, där en begravningsavgift betalas. Personer som inte är svenska medborgare brukar normalt sätt också transporteras kostnadsfritt inom Sveriges gränser.

Få tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

En anhörig till den avlidne ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att kunna få tillgång till arv: pengar, aktier och annat som den avlidne har haft. Ta reda på mer vad som gäller.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.

Begravningsavgiften står för majoriteten av transporter av avlidna vilka är:

  • Transport av kista eller urna från bisättningslokal till ceremonilokal
  • Transport av kista från ceremonilokal till krematorium
  • Transport av urna från krematorium till gravsättning
  • Transport av kista eller urna från ceremonilokal till begravningsplats

Vilka transporter måste dödsboet betala?

  • Transport av kista från sjukhus, sjukhem, bostad till bårhus, bisättning eller ceremonilokal
  • Transport av kista från bisättning till ceremonilokal utanför folkbokföringsorten
  • Transport genom bärare vid kistbegravning (gravsättning som en del i begravningsceremonin). Om den döde var medlem i Svenska Kyrkan ingår bärare i medlemsavgiften.
  • Transport av kista och urna för gravsättning utanför folkbokföringsorten.