Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Transport av avlidna – så går det till

En person som har avlidit kommer att transporteras flera gånger. Det finns flera olika transporter som sker. En del av transporterna ingår i begravningsavgiften, vilket blir avgiftsfritt. Andra transporter kan komma att behövas bekostas av dödsboet, kommun eller region. Om transporten av avliden ska ske utomlands ska dödsboet stå för hela kostnaden. De transporter som […]