Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Registrera testamente tingsrätt

Många ställer sig frågan om man behöver registrera ett testamente hos en tingsrätt. Den enkla svaret är nej, det krävs inte. I Sverige finns ingen lag som kräver att någon ska registrera ett testamente. Det finns heller ingen myndighet eller annan institution som handlägger registreringar av testamente. Det mest säkra du kan göra efter ha […]