Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Dödsbolagfart – så fungerar det

Här finns information om dödsbolagfart och vilka regler som gäller. När du skaffar dödsbolagfarten innebär det att dödsbodelägarna får rätt till att skriva under köpehandlingar och sälja fastigheten på öppna marknaden. Ansökan om dödsbolagfart gör man hos Lantmäteriet och den skall innehålla en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Lantmäteriet ska först godkänna ansökan och bevilja lagfart […]

Hur går en begravning till inom all trosuppfattningar i Sverige?

Hur en begravning går till är individuellt och beror till störst del vilken trosuppfattning man har eller inte har Här nedan kommer vi att berätta mer om hur en begravning går till i Sverige samt vad man kan förvänta sig vid en begravning av en närstående. Vi börjar med att berätta mer om de klassiska […]

Allt om kremering som du behöver veta

Kremering är en metod för att bränna ner en kropp till aska. Efter kremeringen placeras askan i en urna som anhöriga har valt ut som sedan ska gravsättas. Denna form av process börjar bli allt mer vanligt i Sverige. Här förklarar vi närmare hur en kremering går till och vad du bör tänka på. Det […]

Ta farväl på bårhuset

Här finns information till dig som vill veta mer om att ta farväl av en person på bårhuset. Många väljer att besöka bårhuset för att ta ett sista farväl av en anhörig. Det finns vissa skillnader med att ta farväl vid sjukhuset, om dödsfallet skedde där eller på bårhuset eller vid begravningen. Anhöriga får normalt […]

Transport av avlidna – så går det till

En person som har avlidit kommer att transporteras flera gånger. Det finns flera olika transporter som sker. En del av transporterna ingår i begravningsavgiften, vilket blir avgiftsfritt. Andra transporter kan komma att behövas bekostas av dödsboet, kommun eller region. Om transporten av avliden ska ske utomlands ska dödsboet stå för hela kostnaden. De transporter som […]

Arvsklasser

Här kan du ta del av den juridiskt korrekta arvsklasserna. När en person avlider ska arvet enligt lag fördelas till vissa personer först. Om det inte går, då följer arvet en viss arvsklass enligt den lagliga arvsordningen. Dessa regler gäller enligt regler och villkor som finns i ärvdabalken. De arvsklasser som finns delas upp i […]