Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Arvsklasser

Här kan du ta del av den juridiskt korrekta arvsklasserna. När en person avlider ska arvet enligt lag fördelas till vissa personer först. Om det inte går, då följer arvet en viss arvsklass enligt den lagliga arvsordningen. Dessa regler gäller enligt regler och villkor som finns i ärvdabalken. De arvsklasser som finns delas upp i […]