Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ta ut pengar från dödsbo

Information om att ta ut pengar från ett dödsbo och vilka regler som gäller. Du som är dödsbodelägare eller arvinge och vill ta ut pengar från ett dödsboskonto kan göra så om du uppfyller vissa krav. Bland annat ska du ha kommit överens med dödsbodelägare och sedan ska det inte finnas skulder kvar.

För att en av dödsbodelägarna ska kunna ta ut pengar från dödsboet krävs det samtycke från alla dödsbodelägare. Reglerna finns angivna enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. En dödsbodelägare får således inte ta ut pengar när man inte kommit överens med dödsbodelägarna.

Du behöver inte skriftligt tillstånd från dödsbodelägarna för att kunna ta ut pengar från dödsbo. Det räcker egentligen med muntliga godkännanden. Det är alltid viktigt att du får ett godkännande av alla dödsbodelägarna innan du tar ut pengar annars kan det bli fråga om stöld.

Okända tillgångar till efterlevande – valfri anhörig registrerar sig

I samband med ett dödsfall är det viktigt att du som efterlevande registrerar dig i Efterlevanderegistret. Det finns många organisationer, företag m.m. som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden.

Här registrerar du dig i Efterlevanderegistret.