Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Ta farväl på bårhuset

Här finns information till dig som vill veta mer om att ta farväl av en person på bårhuset. Många väljer att besöka bårhuset för att ta ett sista farväl av en anhörig. Det finns vissa skillnader med att ta farväl vid sjukhuset, om dödsfallet skedde där eller på bårhuset eller vid begravningen. Anhöriga får normalt sätt alltid välja själva var de vill tillbringa en avskedsstund med den avlidne.

Om ett dödsfall har skett i en vårdinrättning ska personal på plats göra iordning den avlidne. Det ska bäddas, personen ska kläs på och göras lite finare. Efter dödsfallet ska personalen boka en transport till närmaste bårhus i väntan på begravningen.

En sista visning av en avliden har förändrats med åren. Det var inte så länge sedan att den avlidne fick ligga kvar i en kista i hemmet med kistlocket öppet. Det var i hemmet familj, släkt och vänner kom för en sista avskedsstund. Man tog ett sista farväl i hemmet innan den avlidne skulle begravas men tiderna har förändrats och nu är det mer vanligt att man istället går till ett bårhus.

Du kan boka särskilt rum på bårhuset

Du som önskar ha en avskedsstund på bårhuset kan boka ett särskilt rum som är avsett för ett sista farväl. Kontakta bårhuset genom att ringa och berätta att du vill boka en sista stund med den avlidne och att du önskar få ett speciellt rumt för det.

Det är normalt att visning av avliden sker på bårhuset, ofta med anledning av att alla anhöriga inte hunnit träffa den avlidne en sista gång i samband med dödsfallet.

Om du önskar vara ensam med den avlidne och inte med flera personer har du möjlighet att få extra tid för ett avsked. Det finns ingen speciellt tidsram du måste följa på bårhuset. Du får därför vara där i princip hur länge som helst.

Få tillträde till den avlidnes dolda tillgångar

En anhörig till den avlidne ska registrera sig i Efterlevanderegistret för att kunna få tillgång till arv: pengar, aktier och annat som den avlidne har haft. Ta reda på mer vad som gäller.

Banker, myndigheter, företag och andra organisationer vill få kontakt med anhöriga när tillgångarna finns tillgängliga. Även meddelanden till anhöriga kan skickas ut.