Gå inte miste om arv. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Svensk död i olycka utomlands – Japan

Om en svensk dör i en olycka i Japan finns det vissa saker som måste göras. Dödsfallet ska registreras genom kontakt med den närmaste svenska ambassaden som finns i området i eller runt Japan. Den svenska ambassaden ser till att registrera att en svensk har dött i Japan. Som anhörig ska du registrera dig själv som efterlevande i Efterlevanderegistret.

Om en anhörig dör i exempelvis en olycka i Japan eller annat land utomlands sker inte din  efterlevanderegistrering i Efterlevanderegistret automatiskt. Annat som du bör tänka på kan vara att ordna med hemtransport. Har den avlidne inte haft en hemförsäkring kan anhöriga behöva täcka alla kostnader för hemtransport till Sverige. Den svenska staten står aldrig för kostnaderna för transport av avlidna till Sverige.

Registrera dig som efterlevande här

Här registrerar du dig som efterlevande

En avliden person har oftast haft många olika engagemang i sitt liv med banker, myndigheter, företag och organisationer. För att du som anhörig ska kunna ta del av eventuella utbetalningar av tillgångar och meddelanden från aktörer den avlidne har haft engagemang med måste du registrera dig i Efterlevanderegistret.

Registrering dig som efterlevande

Efterlevanderegistret är ett register för banker, myndigheter, försäkringsbolag, utländska försäkringsbolag, utländska myndigheter m.m som söker kontakt med de efterlevande i olika ärenden men registret syftar även på att anhöriga samt privatpersoner och andra bolagsformer söker en kontakt med de efterlevande exempelvis dödsbodelägare.

Missa inte viktiga meddelanden som efterlevande

Missa inte:

– Post

– Utbetalningar

– Kontakt

– Aktieutdelningar

– Digitala meddelanden

– Och mycket mycket mer

Här registrerar du dig som efterlevande