Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Stödjande information om föräldralösa barn

Föräldralösa barn är barn som har lämnats utan föräldrar på grund av olika orsaker, t.ex. dödsfall, övergivande eller separation. De är några av de mest sårbara medlemmarna i vårt samhälle och står inför ett stort antal fysiska, psykologiska och känslomässiga utmaningar. I många fall kan de sakna tillgång till ordentlig medicinsk vård, näring, utbildning och andra grundläggande behov.

Här registrerar du dödsfallet och efterlevande.

Trots de svårigheter som föräldralösa barn möter i sin vardag finns det hopp för dem genom det stöd som ges av regeringar, organisationer som Unicef och Rädda Barnen, och individer som väljer att öppna sina hjärtan och hem för dessa värdefulla barn. Regeringar över hela världen ger ekonomiskt stöd till barnhem i ett försök att se till att dessa inrättningar kan ta hand om sina utsatta invånare på rätt sätt. Internationella icke-statliga organisationer arbetar outtröttligt för att samla in pengar till program och initiativ för att tillhandahålla mat, kläder, skydd, hälsovårdstjänster och utbildningsmöjligheter för föräldralösa barn

På individnivå finns det otaliga sätt som människor kan engagera sig för att ge hjälp och hopp till föräldralösa barn runt om i världen. Från att donera pengar eller varor till att frivilligt arbeta med tid eller kompetens på lokala barnhem eller skyddshem, från att delta i insamlingskampanjer som att gå maratonlopp eller samla in donationer, från att överväga adoptions- eller fosteralternativ, från att helt enkelt delta i aktiviteter för att öka medvetenheten – det finns oräkneliga möjligheter för individer som vill göra en skillnad i en föräldralösas liv.

Individuella engagemang hjälper

Ett exempel på individuellt engagemang är ”volontärturism”: volontärsresor som gör det möjligt för människor att resa utomlands och samtidigt få meningsfulla upplevelser genom att hjälpa till på barnhem utomlands. Denna typ av initiativ blir alltmer populär bland dem som vill att deras semester inte bara ska vara meningsfull utan också ha en inverkan på andra behövande. Dessutom kan denna praxis vara otroligt fördelaktig både för volontärerna själva och för dem som får hjälp: volontärerna får nya perspektiv på livet samtidigt som de lär sig ödmjukhet; de föräldralösa barnen får ytterligare resurser utöver vad institutionerna kan erbjuda – känslomässigt stöd är ett exempel – vilket hjälper dem att bygga upp nätverk i samhället som förhoppningsvis kommer att bestå under hela vuxenlivet.

Oavsett vilket sätt du väljer att engagera dig för att förbättra föräldralösa barns liv är det viktigt att alla bidrag inte bara inriktas på de aktuella behoven av välfärd utan också på långsiktiga mål, t.ex. att tillhandahålla mer permanenta lösningar som stipendier för utbildning eller program för att förbereda sig för arbete, så att dessa barn får en bättre chans att få en ljus framtid fylld av möjligheter i stället för begränsade alternativ som bygger på omständigheter utanför deras kontroll.

Glöm inte att registrera dödsfallet online

Efterlevande registrerar dödsfallet och efterlevande. Efterlevanderegistret tillhandahåller information från tredje part som gäller den avlidne. Det är utbetalningar av tillgångar, arv och viktiga meddelanden från banker, företag, myndigheter och andra aktörer.

Om en efterlevande inte registrerar sig kan inte Efterlevanderegistret skicka handlingar, meddelande och annat viktigt till efterlevande då det inte finns någon registrerad.