Erbjudande – Glöm inte att det alltid finns mer pengar för anhöriga, det är aldrig försent att registrera sig som efterlevande.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Skiftesman befogenheter – läs vad som gäller här

En skiftesman har som uppgift att lösa tvister mellan dödsbodelägare när dessa inte kommer överens. Skiftesmannen utses av en domstol och ska vara professionell i sitt yrkesutövande. En skiftesman har vissa befogenheter och om dödsboet förvaltas av en boutredningsman är denna person även en skiftesman.

Skiftesmannens befogenheter bestäms i lag och innebär att skiftesmannen i första hand ska tala med dödsbodelägarna och försöka förmå dem att komma överens om en arvskifte. Om skiftesmannen inte får gehör för ett samarbete kan denna besluta om ett tvångsskifte, vilket innebär att fördelningen sker enligt vad skiftesmannen anger.

Om dödsbodelägarna inte vill riskera att en skiftesman genomför ett tvångsskifte bör dödsbodelägarna ensamma komma överens. Om skiftesmannen har beslutat om fördelning och någon av dödsbodelägarna inte är nöjda går det att överklaga beslutet i domstol.

Det är dödsboet som betalar kostnaderna för skiftesmannen.

Registrera dig i Efterlevanderegistret

Som dödsbodelägare och efterlevande är det viktigt att du registrerar dig i Efterlevanderegistret. När du registrerar dig får du ta del av meddelande samt eventuella framtida arvsutbetalningar som kommer att ske.

Företag, banker m.m. kontaktar Efterlevanderegistret när det finns meddelande eller eventuella tillgångar som ska betalas ut. Efterlevanderegistret kontaktar i sin tur efterlevande med viktiga meddelande från aktörerna som vill komma i kontakta med efterlevande.

Så registrerar du dig

Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

Det finns många organisationer som söker kontakt med efterlevande när någon avlider. Missa inte viktiga meddelanden!