Det finns alltid mer pengar för anhöriga. Registrera dig som efterlevande för endast 99 SEK.

Vi hittar avlidnas tillgångar

Skatteverket bouppteckning checklista

Här kan du läsa information om vad som är viktigt att göra vid en bouppteckning som ska lämnas in till Skatteverket. När någon har avlidit ska alla som ingår i dödsboet upprätta en bouppteckning. Läs hela checklistan och håll koll på vad som behöver göras.

En bouppteckning ska skriftligen sammanställas när en person har avlidit. Bouppteckning blir en legitimationshandling som styrker vem som har rätt att företräda dödsboet. Ofta kräver banker, försäkringsbolag m.m. att det finns en registrerad bouppteckning för att dödsboet ska få ut pengar och tillgångar.

Bouppteckningen ska skickas inom fyra månader till Skatteverket. Efter ett dödsfall skickar Skatteverket ett brev med information om vilka kontor som handlägger ärenden för bouppteckningar. Skatteverket skickas brevet till anhöriga cirka tre veckor efter dödsfallet.

Skatteverket bouppteckning checklista

Här finns fyra viktiga ”att göra saker” i checklistan för bouppteckning som ska skickas till Skatteverket.

  1. upprätta bouppteckningen i original
  2. ordna med en vidimerad kopia av bouppteckningen (vilket är ett intyg att kopian är exakt som originalet)
  3. ordna med bestyrkta kopior eller original av eventuellt testamente, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen och arvsavståenden eller andra liknande handlingar
  4. skaffa fullmakt i original om sådan fullmakt finns

Efter och under processen för bouppteckning

När någon avlider är det viktigt att anhörig registrerar sig i Efterlevanderegistret. Du som anhörig får då ta del av den avlidnes engagemang från företag, banker m.m. som söker kontakt med efterlevande. Missa inte viktiga meddelanden. Eventuella framtida arvsutbetalningar meddelas via Efterlevanderegistret, exempelvis sådana som kommer från s.k. osynliga arv. Vilket betyder att man ännu inte funnit tillgångarna som existerar.

När tillgångar och meddelanden finns tillgängliga skickas information om dessa till dig som anhörig, endast när du har registrerat dig i Efterlevanderegistret.

Du registrerar dig i Efterlevanderegistret här.